Cục DTNN khu vực Hà Bắc thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp dich vụ vận chuyển gạo DTQG hỗ trợ học sinh tỉnh Lạng Sơn và Bắc Giang học kỳ I năm học 2019-2020

(18/09/2019)

 

1. THÔNG TIN CHUNG

Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc

- Địa chỉ: Số 67 đường Lê Thái Tổ - Phường Võ Cường - Thành phố Bắc Ninh .

- Điện thoại: 0222.3826.755 - Fax: 0222.3821.687.

2. NỘI DUNG KẾT QUẢ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ VẬN CHUYỂN

STT

Nội dung vận chuyển

Hình thức

lựa chọn

Tổng cước phí vận chuyển

(VNĐ)

Đơn vị được lựa chọn

Quyết định

phê duyệt

Hình thức

hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

 

 

1

 

 

Vận chuyển gạo DTQG hỗ trợ học sinh tỉnh Lạng Sơn và Bắc Giang học kỳ I năm học 2019-2020

Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt

1.604.433.000

Công ty CPLT Hà Nam Ninh

Quyết định phê duyệt số        304/QĐ-CDTHB ngày 17/9/2019 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc.

Hợp đồng trọn gói, có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng.

60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 Các tin đã đưa ngày: