Cục DTNN khu vực Nam Trung Bộ thông báo mời thầu Xây lắp Nhà kho lương thực năm 2019

(13/05/2019)

 

1. Tên gói thầu: Gói thầu xây lắp số 1

-         Loại gói thầu: Xây lắp

-         Giá gói thầu: 11.400.628.000 đồng

-         Nội dung chính của gói thầu: Xây lắp Nhà kho lương thực (Phần san nền, phần móng, phần thân, phần điện, trạm bơm và phần hệ thống chống sét).

-         Thời gian thực hiện hợp đồng: 270 ngày

2. Tên dự án: Nâng cấp kho lương thực (Kho số 2) - Kho dự trữ Phan Rang, Ninh Thuận

3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 8 giờ 00, ngày 15 tháng 5 năm 2019 đến trước 15 giờ 00, ngày 03 tháng 6 năm 2019 (trong giờ hành chính) 4.

7. Địa điểm phát hành HSMT:  Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ; địa chỉ: số 09 Võ Thị Sáu, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa,; số điện thoại: 058.3889669; fax: 058.3889239; email: namtrungbo@gdsr.gov.vn

8. Giá bán 01 bộ HSMT:  2.000.000 đồng (Bằng chữ: hai triệu đồng chẵn)

9. Bảo đảm dự thầu: 150.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi triệu đồng chẵn) bằng thư bảo lãnh của Ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng sét.  

10. Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 00, ngày 03 tháng 6 năm 2019

11. Thời điểm mở thầu: 15 giờ 30, ngày 03 tháng 6 năm 2019.Các tin đã đưa ngày: