Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Bảo hiểm công trình Cải tạo nâng cấp kho lương thực, kho Dự trữ Dung Quất

(11/10/2018)

   A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

    Địa chỉ: 459 Tây Sơn, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

    Điện thoại: 0256.3822602;  0256.3812906;        Fax: 056.3827526.

2. Tên gói thầu: Gói thầu số 6 Bảo hiểm công trình Cải tạo nâng cấp kho lương thực, kho Dự trữ Dung Quất- Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

   B. NỘI DUNG KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU:

TT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

11

Số 6: Bảo hiểm công trình.

Chào hàng cạnh tranh rút gọn

18.029.000

18.000.000

Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bảo Long- Sở giao dịch Miền Bắc

Quyết định số                                       

386/QĐ-CDTNB   ngày 05/10/2018

Trọn gói

270 ngày (Kể từ ngày khởi công)

 Các tin đã đưa ngày: