Chi cục Dự trữ Nhà nước Kiến An thông báo kết quả chỉ định đơn vị cung cấp dịch vụ vật tư phục vụ công tác diệt trùng 3.400 tấn thóc nhập năm 2018

(08/08/2018)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHỈ ĐỊNH NHÀ THẦU

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Kiến An

- Địa chỉ: Số 268 đường 351, Xã Nam Sơn, huyện An Dương, TP Hải Phòng.

- Điện thoại: 02253.871.804

- Fax:

2. Tên dự án:

- Cung cấp dịch vụ vật tư phục vụ công tác diệt trùng 3.400 tấn thóc nhập kho năm 2018.

B. Nội dung chính về kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt kết quả

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp dịch vụ vật tư phục vụ công tác, diệt trùng 3.400 tấn thóc nhập kho năm 2018

Chỉ định thầu rút gọn

33.950.000 đ

33.950.000 đ

Cửa hàng Lê Văn Bước

Số: 41/QĐ-CCDTKA ngày 06/8/2018

Hợp đồng chọn gói

Đến 30/8/2018

 Các tin đã đưa ngày: