Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Thái thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Cung cấp dịch vụ bảo trì và thay thế các linh kiện, thiết bị công nghệ thông tin.

(07/08/2018)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Thái.

- Địa chỉ: Số 63, đường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

- Điện thoại: 02083.857.848;     Fax: 02083.857.849.

2. Tên dự án/gói thầu: Cung cấp dịch vụ bảo trì và thay thế các linh kiện, thiết bị công nghệ thông tin.

3. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Thái

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

1: Nhà thầu trúng thầu: Cửa hàng Phạm Đăng Toàn

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá

gói thầu

(đ)

Giá trúng thầu

(đ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt kết quả lựa trọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp dịch vụ bảo trì và thay thế các linh kiện, thiết bị công nghệ thông tin

Chỉ định thầu rút gọn

39.360.000đ  (Bằng chữ: Ba mươi chín triệu ba trăm sáu mươi nghìn đồng.)

39.360.000đ  (Bằng chữ: Ba mươi chín triệu ba trăm sáu mươi nghìn đồng.)

Cửa hàng Phạm Đăng Toàn

Quyết định số: 188/QĐ-CDTBT của Cục DTNN khu vực Bắc Thái ngày 06/8/2018.

Hợp đồng trọn gói không điều chỉnh giá

Thời gian thực hiện hợp đồng 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 2. Nhà thầu không trúng thầu:

- Trung tâm thiết bị máy văn phòng Anh Tuấn

- Công ty cổ phần thương mại An Nam.

Lý do không trúng thầu: Do giá dự thầu của 02 nhà thầu nêu trên cao hơn giá gói thầu và cao hơn giá dự thầu của nhà thầu trúng thầuCác tin đã đưa ngày: