Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ thông báo kế hoạch chào lại giá các phần thầu thuộc gói thầu cung cấp 7.600 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2018

(17/05/2018)

THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH CHÀO LẠI GIÁ DỰ THẦU

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ thông báo kế hoạch chào lại giá các phần thầu thuộc gói thầu cung cấp 7.600 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2018 tại các Chi cục Dự trữ Nhà nước thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ như sau:

1. Danh sách các nhà thầu có HSĐXKT đáp ứng yêu cầu:

TT

Nhà thầu

Phần thầu tham dự

1

Công ty Cổ phần Lương thực Hà Nam Ninh

01, 03

2

Công ty Cổ phần Lương thực Hà Tĩnh

02, 03

3

Công ty Cổ phần TM và Du lịch Bắc Hà Tĩnh

03

4

Công ty TNHH Phát Tài

01

5

Công ty TNHH Thương mại Chương Tho

01, 02, 03

2. Kế hoạch chào lại giá:

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ đề nghị các nhà thầu có tên trong danh sách trên chào lại giá đối với các phần thầu đã tham dự. Nội dung, quy cách, niêm phong và thành phần hồ sơ chào lại giá của nhà thầu thực hiện theo như yêu cầu của Hồ sơ đề xuất tài chính, đã được quy định tại Hồ sơ mời thầu do Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ phát hành ngày 19/4/2018.

Thời gian chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ chào lại giá dự thầu đến trước 09 giờ, ngày 24/5/2018.

Thời gian mở Hồ sơ đề xuất tài chính: 10 giờ, ngày 24/5/2018.

Địa điểm: Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ, số 09 Võ Thị Sáu, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ trân trọng thông báo./.

 Các tin đã đưa ngày: