Cục DTNN khu vực Thanh Hóa thông báo kế hoạch chào lại giá gói thầu: Cung cấp 17.000 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2018 tại các Chi cục DTNN thuộc Cục DTNN khu vực Thanh Hóa

(17/05/2018)

THÔNG BÁO

1. Danh sách phần thầu và nhà thầu:

Phần thầu số

Tên Nhà thầu

Ghi chú

3

Công ty Cổ phần lương thực Hà Tĩnh

 

Công ty Cổ phần lương thực Thanh Hóa

 

Công ty Cổ phần lương thực Thanh Nghệ Tĩnh

 

Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Đức Thành

 

4

Công ty Cổ phần lương thực Hà Nam Ninh

 

Công ty Cổ phần lương thực Thanh Hóa

 

Công ty TNHH Minh Thu

 

8

Công ty Cổ phần đầu tư hợp tác kinh tế Việt Lào

 

Công ty Cổ phần lương thực Hà Tĩnh

 

Công ty TNHH Phát Tài

 

 2. Thời gian, địa điểm và kế hoạch chào lại giá dự thầu:

Thời gian nộp chào lại giá: từ ngày 17/5/2018 đến trước 09h00 ngày 21/5/2018 (trong giờ hành chính).

Thời gian mở giá chào: 10h00’  ngày 21/5/2018.

Địa điểm: Văn phòng Cục DTNN khu vực Thanh Hóa (số 572 Nguyễn Trãi, phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

Các nhà thầu chào lại giá dự thầu theo các biểu mẫu thuộc hồ sơ đề xuất tài chính: Mẫu số 11 và mẫu số 12 trong Hồ sơ mời thầu mua gạo dự trữ quốc gia năm 2018 phát hành ngày 19/4/2018 theo Quyết định số 297/CDTTH-QĐ ngày 18/4/2018 của Cục DTNN khu vực Thanh Hóa (Chỉ chào lại giá theo các phần thầu đã tham dự và có HSĐXKT đáp ứng).

Cục DTNN khu vực Thanh Hóa thông báo đến các nhà thầu tham gia đấu thầu, gói thầu cung cấp 17.000 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2018 tại các Chi cục DTNN thuộc Cục DTNN khu vực Thanh Hóa được biết và kính mời các nhà thầu có tên tại mục 1 tham gia chào giá lại giá dự thầu theo thời gian và địa điểm tại mục 2 nêu trên./.Các tin đã đưa ngày: