Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. Hồ Chí Minh thông báo kết quả chỉ đinh thầu nhà thầu: Mua bao PP.

(16/04/2018)

THÔNG TIN KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 31, Nơ Trang Long, P.7, Q. Bình Thạnh, TP.HCM.

Điện thoại: 0283.5109374 – 028.35512589;    Fax: 028 355 12591

Thông báo kết quả chỉ đinh thầu nhà thầu với nội dung sau:

1. Tên dự án: Mua bao PP.

2. Tên gói thầu: Mua bao PP.

3. Số thông báo kêt quả chỉ đinh thầu:

4. Giá gói thầu: 25.000.000đ  (Bằng chữ: Hai mươi lăm triệu đồngchẵn)

 5. Giá trúng thầu: 25.000.000đ (Bằng chữ: (Hai mươi lăm triệu đồngchẵn).

6. Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY THHH BAO BÌ NHỰA TÂN AN. CHI NHÁNH TIỀN GIANG.

7. Loại hợp đồng: Trọn gói

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày liên tục kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

9. Quyết định Số: 72/QĐ-CDTHCM ngày 16/4/2018 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. Hồ Chí Minh về việc phê duyệt chỉ định thầu đơn vị cung cấp bao PP.

10. Thông tin về các hàng hóa thuộc gói thầu:

  - Tên hàng hóa: Mua bao PP.

 - Số lượng: 5.000 chiếc.

 - Xuất xứ: Việt Nam.

 - Đơn giá: 5.000 chiếc x 5.000đ/chiếc = 25.000.000 đồng (Bằng chữ: (Hai mươi lăm triệu đồng chẵn).Các tin đã đưa ngày: