Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Cung cấp 6.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2018

(16/04/2018)

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH

LỰA CHỌN NHÀ THẦU

A. Thông tin chung:

  1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.
  • Địa chỉ: 37/1 Hoàng Hoa Thám – P. Hiệp Thành – Tp. Thủ Dầu Một – T. Bình Dương.
  • Điện thoại: (0274) 3844494 - Fax: 0274 3844497.

Tên dự án: Mua gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2018.

  1. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:
  • Số 363/QĐ-TCDT ngày 13/4/2018 của Tổng cục Dự trữ Nhà nước.
  • Người ký quyết định: Ông Lê Văn Thời, chức vụ: Phó Tổng cục trưởng.
    1. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.
    2. Tổng mức đầu tư: 58.530.000.000 đồng.

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

đã có VAT

(Đồng)

Nguồn

 vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian

thực hiện

hợp đồng

1

Cung cấp 6.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2018 tại các Chi cục Dự trữ Nhà nước thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ

58.530.000.000

Vốn

NSNN

Đấu thầu rộng rãi trong nước

 

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Từ 16 giờ 00 phút, ngày 19/4/2018

Hợp đồng trọn gói, có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng

Tối đa 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đồng thời đảm bảo gạo nhập kho dự trữ quốc gia xong trước ngày 15/7/2018

 

Tổng cộng

58.530.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 Các tin đã đưa ngày: