Chi cục Dự trữ Nhà nước Phong Châu thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ bốc xếp xuất 750 tấn gạo dự trữ quốc gia

(14/03/2018)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Phong Châu.

- Địa chỉ: Xã Cao Xá - Huyện Lâm Thao - Tỉnh Phú Thọ.

- Điện thoại: 0210. 3788.285  Fax: 0210.3780889                                                                                                                                                                                                                                                             

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp xuất 750 tấn gạo dự trữ quốc gia.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói thầu

Hình thức

và phương thức lựa chọn

 nhà thầu

Giá trúng thầu

(VNĐ)

Đơn vị trúng thầu

Quyết định

phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Cung cấp dịch vụ bốc xếp xuất 750 tấn gạo dự trữ quốc gia

Chỉ định thầu  rút gọn

65.250.000,

Hộ kinh doanh cá thể do ông

 Đặng Ngọc Hòa

đại diện

Quyết định phê duyệt số 18 /QĐ-CCDTPC ngày 12/3/2018 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Phong Châu

Hợp đồng theo đơn giá cố định.

Từ ngày 13/3 đến ngày 30/4/2018.

 

 Các tin đã đưa ngày: