Tổng cục Dự trữ Nhà nước lấy ý kiến góp ý dự thảo :

(23/10/2013)

Dự thảo : QCVN........: 2013/BTC Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc dự trữ quốc gia

 

Ý kiến tham gia dự thảo xin gửi về:Vụ Khoa học và Công nghệ bảo quản;

Điện thoại cơ quan: 04.3762.5638

Email: anhnv@gdsr.gov.vn

 Các tin đã đưa ngày:
   
Loại Mua (TM) Mua (CK) Bán
Cập nhật:   nguồn: vietcombank