Cục DTNNKV Tây Nam Bộ thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sân đường nội bộ xung quanh nhà kho lương thực số 1- Kho dự trữ Tân Hiệp

(27/01/2021)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Tây Nam Bộ.

- Địa chỉ: số 532 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thuỷ, TP Cần Thơ.

- Điện thoai: 0292.3883116 - Fax: 0292.3824497

2. Tên Công trình: Kho Dự trữ Tân Hiệp - Chi cục Dự trữ Nhà nước Kiên Giang; Hạng mục: Sân đường nội bộ xung quanh nhà kho lương thực số 1- Kho dự trữ Tân Hiệp.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 15/QĐ-CDTTNB ngày 25/01/2021 của Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Tây Nam Bộ, về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Công trình: Kho Dự trữ Tân Hiệp - Chi cục Dự trữ Nhà nước Kiên Giang; Hạng mục: Sân đường nội bộ xung quanh nhà kho lương thực số 1- Kho dự trữ Tân Hiệp.

4. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Tây Nam Bộ.

5. Tổng mức đầu tư:  986.928.276 đồng.

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

 

 

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

 

 

 

 

1

Thi công xây dựng sân đường nội bộ xung quanh nhà kho lương thực số 1- Kho dự trữ Tân Hiệp

904.070.591

 Ngân sách Nhà nước

   Chỉ định thầu rút gọn (Quy trình theo khoản 2 điều 56 - Nghị định 63/2014/NĐ-CP)

 

 Tháng 01/2021

 Trọn gói

10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 

Tổng giá trị gói thầu

904.070.591

                      

 

 

 

 

 

 


   
Loại Mua (TM) Mua (CK) Bán
Cập nhật:   nguồn: vietcombank