Tổng cục Dự trữ Nhà nước lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư :

(26/02/2020)

Tổng cục Dự trữ Nhà nước lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư Ban hành sửa đổi 1:2020 QCVN 08: 2018/BTC quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia (dự thảo Thông tư và thuyết minh kèm theo).

Ý kiến tham gia xin gửi về địa chỉ:

Vụ Khoa học và Công nghệ bảo quản, Tổng cục Dự trữ Nhà nước;

Địa chỉ: số 4, ngõ Hàng Chuối 1, Phố Hàng Chuối, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội;

Số điện thoại: (024)37625631; Fax: (080)46969;

Email: nguyendinhduy@gdsr.gov.vn.

 


   
Loại Mua (TM) Mua (CK) Bán
Cập nhật:   nguồn: vietcombank