Tổng cục Dự trữ Nhà nước lấy ý kiến góp ý dự thảo : (23/10/2013)

Dự thảo : QCVN........: 2013/BTC Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc dự trữ quốc gia

[ Xem Tiếp ]

Tổng cục Dự trữ Nhà nước lấy ý kiến góp ý dự thảo: (10/10/2013)

Thông tư Số: ........./2013/TT-BTC Quy định việc xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hàng dự trữ quốc gia

[ Xem Tiếp ]

Bộ Tài chính xin ý kiến tham gia dự thảo Thông tư về kế hoạch DTQG và tài chính, ngân sách chi cho DTQG: (28/08/2013)

Số:......... /2013/TT-BTC Hướng dẫn về kế hoạch dự trữ quốc gia và tài chính, ngân sách nhà nước chi cho dự trữ quốc gia

[ Xem Tiếp ]

Tổng cục Dự trữ Nhà nước lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư: (14/08/2013)

Quy định về thuê bảo quản hàng dự trữ quốc gia

[ Xem Tiếp ]

Tổng cục Dự trữ Nhà nước lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư liên tịch: (01/08/2013)

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 36/2013/QĐ-TT ngày 18 tháng 06 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

[ Xem Tiếp ]

Tổng cục Dự trữ Nhà nước lấy ý kiến góp ý dự thảo : (16/04/2013)

Thông tư Số: .......... /2013/TT-BTC Quy định về định mức chi phí nhập, xuất và bảo quản thuốc nổ Trinitrotoluen (TNT) dự trữ quốc gia do Bộ Công Thương quản lý

[ Xem Tiếp ]

Tổng cục Dự trữ Nhà nước lấy ý kiến góp ý dự thảo: (02/04/2013)

Thông tư Số:....../2013/TT-BTC Hướng dẫn quản lý định mức kinh tế - kỹ thuật hàng dự trữ quốc gia

[ Xem Tiếp ]

Tổng cục Dự trữ Nhà nước lấy ý kiến góp ý dự thảo : (08/01/2013)

Thông tư số: ........./2013/TT-BTC Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với xăng, dầu dự trữ quốc gia

[ Xem Tiếp ]

Tổng cục Dự trữ Nhà nước lấy ý kiến góp ý dự thảo: (29/11/2012)

Thông tư số: ........./2012/TT-BTC Quy định về định mức phí nhập, xuất và bảo quản thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông quản lý

[ Xem Tiếp ]

Các tin đã đưa ngày:
   
Loại Mua (TM) Mua (CK) Bán
Cập nhật:   nguồn: vietcombank