Công bố cơ sở dữ liệu quốc gia về Thủ tục hành chính

(27/10/2009)

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã bấm nút chính thức đưa Cơ sở dữ liệu quốc gia về Thủ tục hành chính lên mạng Internet. Đây là sự kiện đánh dấu mốc son trong lịch sử nền hành chính nước ta.

Tham dự sự kiện này còn có các Phó Thủ tướng: Trương Vĩnh Trọng, Nguyễn Sinh Hùng, Phạm Gia Khiêm, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, các địa phương, đại diện các đại sứ quán, các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế và đông đảo các cơ quan báo chí trong và ngoài nước.

Đây là Lần đầu tiên sau 64 năm kể từ khi giành độc lập, Chính phủ Việt Nam tập hợp, xây dựng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về Thủ tục hành chính áp dụng tại bốn cấp chính quyền. Sự kiện công bố Cơ sở dữ liệu quốc gia về Thủ tục hành chính lên mạng Internet toàn cầu đánh dấu mốc son trong lịch sử nền hành chính nước ta. Có nghĩa rằng, người dân chỉ với 1 máy tính có nối mạng Internet có thể sử dụng chung  Cơ sở dữ liệu quốc gia về Thủ tục hành chính với trên 5.700 thủ tục hành chính, 9.000 văn bản pháp quy và 100.000 biểu mẫu thống kê thủ tục hành chính. Cơ sở dữ liệu quốc gia về Thủ tục hành chính công bố công khai trên mạng Internet theo địa chỉ  http://csdl.thutuchanhchinh.vn.

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bấm nút chính thức đưa Cơ sở dữ liệu quốc gia

về Thủ tục hành chính lên mạng Internet

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: Thủ tục hành chính là một bộ phận tất yếu trong đời sống hàng ngày, là công cụ của nhà nước trong việc quản lý và phục vụ cá nhân, tổ chức. Nhưng nếu thủ tục hành chính nếu không được công khai, không minh bạch, phức tạp, khó hiểu, khó thực hiện sẽ trở thành rào cản đối với sự phát triển kinh tế và xã hội, là gánh nặng đối với cá nhân, tổ chức, đi ngược với bản chất nhà nước của dân, do dân và vì dân. Thủ tướng nhấn mạnh: công bố công khai cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính trên mạng Internet là một thành quả lớn, đánh dấu bước trưởng thành của nền hành chính nước nhà. Thủ tướng biểu dương nỗ lực của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ trong việc tổ chức triển khai đề án 30 trên phạm vi rộng, thực sự tạo bước đột phá trong công cuộc cải cách hành chính; biểu dương các bộ, ngành, địa phương về những kết quả đạt được trong giai đoạn thống kê thủ tục hành chính.

Thủ tướng nhấn mạnh: công khai, minh bạch các thủ tục hành chính là một kết quả lớn nhưng vẫn chưa đủ. Việc làm có ý nghĩa sâu sắc hơn là tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính hiện có nhằm phát hiện những thủ tục không cần thiết, không hợp lý và không hợp pháp để tiến hành cắt bỏ, đơn giản hóa theo hướng đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, giảm chi phí và rủi ro cho người dân và doanh nghiệp. Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính phải là một cơ sở dữ liệu “sống” và phát triển cùng đất nước.

Thủ tướng cho biết: các chuyên gia phân tích nếu thực hiện tốt việc đơn giản hóa thủ tục hành chính theo đúng yêu cầu của đề án 30 đã đặt ra sẽ cắt giảm được trên 10.000 tỷ đồng chi phí tuân thủ các quy định về thủ tục hành chính mỗi năm. Với ý nghĩa thiết thực từ công tác cải cách thủ tục hành chính, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo từng bộ, ngành, địa phương quán triệt tới từng cơ quan, đơn vị, từng cá nhân chịu trách nhiệm rà soát thủ tục hành chính thực hiện nghiêm túc chỉ tiêu đơn giản hóa tối thiểu 30% các quy định về thủ tục hành chính gắn với tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện rà soát thủ tục hành chính theo tiến độ chung của đề án.

 

Thủ tướng phát biểu tại Lễ công bố

Thủ tướng yêu cầu Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ không tiếp nhận kết quả rà soát thủ tục hành chính của những bộ, ngành, địa phương không đạt chỉ tiêu được giao; những đơn vị rà soát hình thức yêu cầu rà soát lại cho đến khi đạt chỉ tiêu và chất lượng. Bộ Nội vụ mà trực tiếp là Ban Thi đua khen thưởng Trung ương trong năm 2010 không đề xuất thi đua, khen thưởng đối với các bộ, ngành, địa phương không hoàn thành chỉ tiêu đơn giản hóa thủ tục hành chính hoặc rà soát kém chất lượng…

Sau khi nhấn mạnh lại câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời: “Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm, việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh”,Thủ tướng nêu rõ: rà soát thủ tục hành chính là cách thức thiết thực nhất nhằm học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Mỗi người, mỗi ngành, mỗi địa phương cần vào cuộc với một tinh thần không ngại khó, không ngại va chạm, cần đặt mình vào vị trí của dân để đưa ra những phương án đơn giản hóa triệt để nhất, thực sự có lợi cho dân, cho nước. Thủ tướng cũng đề nghị các cơ quan báo chí tích cực tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của đề án 30, đặc biệt của việc rà soát thủ tục hành chính nhằm kêu gọi người dân và doanh nghiệp chung tay cùng Chính phủ hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính bằng việc phát hiện những thiếu sót của các thủ tục hành chính đã được công bố; tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các nhóm làm việc của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính hoặc trực tiếp thông qua trang web của Tổ công tác chuyên trách tại địa chỉ thutuchanhchinh.vn./.

VOVNEW.VN


Các tin đã đưa ngày: